phpRS

Dnešní datum: 14. 07. 2020   | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |  
  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Seznam rubrik
Download
Weblinks
Ankety
TOP 15

Personalizace
Roz?ířené vyhledávání

  Vyhledáváníkulatý roh

Hledej
v Super Světě!


Ubytování velkých skupinvodlitniStrmilovský ?achový klubVodní rájGambitChata v České KanaděChata u KomorníkaKun?ak v České KanaděRybářstvíRekreace v soukromíRybník KomorníkVyhlídkaUbytování ve Strmilově

  Informacekulatý roh
Rudolfovský Patriot

email: napi? nám

Počet zobrazených článků: 7 (z celkem 7 nalezených)

Z historie ?ebětínské ?koly
(Stanislav Mě??an, Aktuálně, 20.09.2006)
I kdy? o konkrétním datu zalo?ení ?koly v ?ebětíně nemáme přímé zprávy, uvádí se, ?e ?kola tu byla zřejmě u? před 30ti letou válkou, tj. na začátku 17. století. V celé Evropě jsou počátky ?kol úzce spjaty s působením církve. Nejstar?í ?koly byly zakládány u klá?terů nebo u farních kostelů, o čem? svědčí i poloha jedné z budov ?ebětínské ?koly ? je postavena na místě ?koly původní. Farář zpravidla určoval i správce ?koly, učitele, který vyučoval katechismus, čtení, psaní a základy počtů a často se podílel i na slu?bách v kostele, např. hrál na varhany. Mezi jeho příjmy tedy patřila i jistá částka z peněz vybraných při m?ích, někdy dostával od rodičů bohat?ích ?áků ?kolné. Vliv církve na ?koly se udr?el a? do vydání zákona v 60. letech 19. století, který organizaci ?kolství předal do rukou státu a církvi ponechal jen výuku nábo?enství.

Vlajková loď národního programu obnovy památek volá o pomoc - zámek Uherčice
(Stanislav Mě??an, Aktuálně, 20.04.2006)
V posledním ?papírovém? čísle časopisu Rudolfovský Patriot se mohli čtenáři dozvědět řadu zajímavých skutečností o zámku Uherčice situovaném v nejzápadněj?í výspě ji?ní Moravy. Původně se jednalo o tvrz, která byla postupně honosně přestavěna v barokní reprezentativní ?lechtické sídlo, jeho? součástí byl jedinečný park doplněný řadou vzdu?ných altánů a skulptur. A? do období 2. světové války patřily Uherčice významnému, původně italskému, kní?ecímu rodu Collaltů.

Slavnostní otevření zříceniny hradu Vítkův Kámen
(Stanislav Mě??an, Aktuálně, 18.07.2005)
Sobota 9. července byla dlouho očekávaným dnem pro mnoho lidí, kterým není lhostejný osud na?ich památek, turistů, kteří poznávají nejkrásněj?í zákoutí na?í vlasti a pro mnoho lidí, kterým něco říká Vítkův Kámen nebo také Vítkův Hrádek Toho dne byla slavnostně veřejnosti představena zdařilá záchrana hradu. Stalo se tak zejména zásluhou velmi aktivního Občanského sdru?ení Vítkův Hrádek.

HORNICKÉ SLAVNOSTI 4.6.2005
(Jarka Čurdová, Aktuálně, 24.05.2005)
BUĎTE POZDRAVENI KDO? PŘICHÁZÍTE.

Vá?ení příbuzní, známí i neznámí, poutníci i Vy usedlí, čilí i unavení, kamarádi a přátelé. Pojďte s námi posedět, trochu milého slova vyposlechnout, dobrou muzikou nechat se ukolébat, jarmarkem pokorzovat, nějaký ten gro?ík do oběhu pustit, dobrého moku popít i tělo své nasytit. Rok uběhl jako voda, ledacos se změnilo, ale den pro město slavný zůstává. Připravili jsme pro Vás odpočinkový den naplněný v?ím tím, co se Vám bude jistě líbit, co uspokojí Va?i du?i. Po?těstí-li se Vám potkat zde osobu historicky známou, tak vězte, ?e její du?e se pro tento slavný den převtělila do pomíjivých tělesných schránek na?ich herců, pomocníků, ba i do těch co se jenom lehounce otřeli o ?ití na?eho města, aby zde spolu s námi pro?ili znovu okam?iky své dávno za?lé slávy. Buďte tedy vítáni, poho?tění je připraveno a struny naladěny. Město Rudolfovo Vás vítá, bavte se, u?ívejte co program nabízí, tedy vítejte.

ZDAŘ BŮH


Informace pro redaktory.
(Vladimír Čí?ek, Aktuálně, 07.03.2005)
Jak se přihlásit do redakčního sytému.

Podrobněj?í informace o novém systému.
(Vladimír Čí?ek, Aktuálně, 07.03.2005)
Systém je vytvořený v PHP jazyce s vyu?itím databázového serveru MySQL.

Co je a co nabízí Rudolfovský Patriot
(Stanislav Mě??an, Aktuálně, 05.03.2005)
Pokud čtete právě tyto stránky, vězte, ?e jste se ocitli v elektronické verzi časopisu Rudolfovský Patriot. Původní časopis vznikl v roce 2000. Byl úzce vázán k mikroregionu Rudolfovska, co? je malé městečko v těsném sousedství Českých Budějovic. S časopisem, který vycházel jako občasník ? dvouměsíčník, se čtenáři z okolí Rudolfova mohli setkávat po dva roky, během kterých vy?lo 15 čísel. Časopis mohl vycházet pouze za přispění řady nad?enců a mecená?ů. Aby vůbec časopis mohl vycházet vzniklo občanské sdru?ení Rudolfovský spolek Patriot, které mimo vydávání samotného časopisu pořádalo vlastivědné vycházky pro ?kolní mláde?, zorganizovalo vědeckou historickou konferenci Sou?ití dvou národů v Srdci Evropy, aktivně se podílelo na realizaci populárních hornických slavností a vůbec působilo osvětově v rámci rudolfovské občanské společnosti.


  Informacekulatý roh
Vítejte na stránkách časopisu Patriot v nové úpravě.

  Anketakulatý roh
Internetovou verzi časopisu Rudolfovský Patriot čtete převá?ně z kraje

-Jihočeský kraj
1938 (1938 hl.)
-Středočeský kraj
1576 (1576 hl.)
-Západočeský kraj
1534 (1534 hl.)
-Zlínský kraj
1530 (1530 hl.)
-Jihomoravský kraj
1507 (1507 hl.)
-Vysočina kraj
1498 (1498 hl.)
-jiný kraj
1350 (1350 hl.)

Celkem hlasovalo: 10933


Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.