Ještě něco málo k Vítkově Kameni…
Autor: Stanislav Měšťan <mestanovi.brno(at)volny.cz>, Téma: Historie, Vydáno dne: 24. 09. 2005Se současným děním na Vítkově Hrádku (Kameni) jste se mohli prostřednictvím Patriota stručně seznámit již před časem. Nyní si povězme něco o vzniku hradu v hlubokém středověku, o tom k čemu a komu sloužil. Samotný název hradu dokládá, že jeho zakladatelem byl Vítek z rodu Vítkovců, s největší pravděpodobností Vítek z Krumlova (1220 – 1277). Nepříliš rozlehlý hrádek sloužil jako pevnost a správní centrum panství – součást vznikajícího ohromného dominia Vítkovců, které se nacházelo po obou stranách dnešní česko – rakouské hranice.

Hlavní budovu pevnosti tvořila obytná hranolová věž obdélníkového tvaru (13,7 x 17,5 m) situovaná v nejvyšším bodě celého návrší v nadmořské výšce 1032m. Hrad se nacházel v sousedství relativně frekventované cesty spojující Rakousy s Čechami.Po vymření pánů z Krumlova zdědil v roce 1302 Jindřich z Rožmberka mimo jiné i hrad a k němu náležejících 15 vesnic a sklářská huť.

Ke konci 14. století, kdy Čechy zachvátil spor mezi českou odbojnou šlechtou a králem Václavem IV., stal se Vítkův Kámen, jako několik dalších rožmberských hradů vězením krále na jeho nedobrovolné cestě do Rakous. Husitské války se hradu příliš nedotkly, změnou bylo pouze to, že hrad v té době krátce patřil rodu Walsee (příbuzní Rožmberků).

V 16. století proběhly na hradě významné dostavby opevnění s hradbami , baštami a na východní straně s branou. V hradbách byly umístěny střílny i dřevěné podsebití. V roce 1996 byly odkryty základové zdi, které poukazují dokonce na možné dnes již zcela zaniklé předhradí. Tyto úpravy znamenaly vrchol stavební aktivity na Vítkově Kameni.

V době českého stavovského povstání ovládla na krátký čas hrad vojska českých stavů, ale již od roku 1621 ji vystřídala císařská posádka. Přilehlé panství v této době odráží sta v celých jižních Čechách, zejména na Krumlovsku, které roku 1622 získává vlivný štýrský rod Eggenberků. Za jejich éry hrad postupně ztrácel svou původní funkci strážní pevnosti. O necelých 100 let později, v roce 1719 přechází celé eggenberské panství do rukou knížecího rodu Schwarzenberků. Hrádek od té doby začíná rychle chátrat a v polovině 18. století byl již zcela opuštěn. V roce 1815 bylo do hradu vestavěno schodiště s romantickou rozhlednou na samém vrcholu.

Poslední opravy za Schwarzenberků proběhly v roce 1869. Po konfiskaci knížecího majetku a nástupu vlády proletariátu se rozsáhlé území i s hradem stalo součástí nepřístupného vojenského hraničního pásma. V padesátých letech minulého století si vojáci na vrcholu věže postavili pozorovatelnu, asi zdaleka to však nebyla taková romantika jako počátkem 19. století. Roku 1990 vojáci lokalitu opustili a zříceninu předali do majetku obce Přední Výtoň.

O dalším dění na hradě v posledních 15 letech již informoval článek "Slavnostní otevření zříceniny hradu Vítkův Kámen" z července letošního roku.

Stanislav Měšťan