Madona z Rudolfova
Autor: Jiří Černý <(at)>, Téma: Kultura a umění, Vydáno dne: 25. 04. 2005Bočnímu oltáři Panny Marie ve farním kostele sv. Víta v Rudolfově patří gotická socha Madony s Ježíškem, jedna z nejstarších v Čechách. Sochu věnovali do Rudolfova r. 1698 budějovičtí kapucíni s oltářem Panny Marie Pasovské (který se však do dnešních dnů nedochoval). Je vyřezána z jedlového dřeva a má výšku 141 cm. Dřevořezba některými odborníky (Rulíšek) datována do let poslední vlády Přemysla Ot. II (1270-80), jiní ji však datují až do počátku 14. stol.(Kutal) nebo do doby kolem roku 1340 (Denkstein). Původně snad patřila dominikánskému klášteru v Českých Budějovicích.

Typologicky je Madona z Rudolfova odvozena z gotického sochařství francouzských katedrál. Charakteristická je uzavřenost hmoty a strnulá hieratičnost. Ježíšek oděný v dlouhou řízu, držel v levé ruce (torzo) zřejmě zeměkouli či jablko, pravou ručkou se dotýká matčiny brady. Tělo Ježíška je spolu se zápěstím levice Panny Marie vyřezáno z jednoho kusu dřeva a je připevněno dvěma dřevěnými čepy. Hlava Madony je uvnitř dutá a v minulosti došlo k jejímu seříznutí, takže temeno chybí. Vlasy byly po stranách původně pokryty bílou rouškou, jež spadala spolu s pramenem vlasů přes ramena na prsa. Při někdejších opravách byly plastické cípy roušky odřezány. Šat Madony měl karmínově červenou barvu, šat Ježíška korálově červenou. Některými prvky jsou příbuzné Madony z Březence u Chomutova, ze Strakonic, z Rouchovan na jihozápadní Moravě či ze štýrského Admontu. Avšak přímou analogii pro tuto Madonu zatím neznáme. Vladimír Denkstein zařazuje Madonu Rudolfovskou s její „robustní hmotností, tělesností a zejména kulatým obličejem s podbradkem a zavalitým krkem do oblasti švábské z první poloviny 14. století“. V 17. a 18. stol. požívala Madona Rudolfovská veliké úcty. R. 1740 udělil papež Benedikt mariánskému oltáři plnomocné odpustky. K poctě Madony byla založena mariánská družina, socha byla oblékána a nošena na nosítkách v procesích na Dobrou Vodu u Českých Budějovic a na jiná poutní místa. Při oblékání do rozličných šatů Madona zřejmě přišla o pravou ruku, která se zachovala jen v torzu. Socha rovněž obdržela mnohé votivní dary (zpráva z r. 1692 uvádí, že byla oloupena o tolar).

Více viz www.sweb.cz/katolicka-kultura/rudolfov