phpRS

Dnešní datum: 14. 07. 2020   | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |  
  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Seznam rubrik
Download
Weblinks
Ankety
TOP 15

Personalizace
Roz?ířené vyhledávání

  Vyhledáváníkulatý roh

Hledej
v Super Světě!


Ubytování velkých skupinvodlitniStrmilovský ?achový klubVodní rájGambitChata v České KanaděChata u KomorníkaKun?ak v České KanaděRybářstvíRekreace v soukromíRybník KomorníkVyhlídkaUbytování ve Strmilově

  Informacekulatý roh
Rudolfovský Patriot

email: napi? nám

* Slavnostní otevření zříceniny hradu Vítkův Kámen
Vydáno dne 18. 07. 2005 (3916 přečtení)

Sobota 9. července byla dlouho očekávaným dnem pro mnoho lidí, kterým není lhostejný osud na?ich památek, turistů, kteří poznávají nejkrásněj?í zákoutí na?í vlasti a pro mnoho lidí, kterým něco říká Vítkův Kámen nebo také Vítkův Hrádek Toho dne byla slavnostně veřejnosti představena zdařilá záchrana hradu. Stalo se tak zejména zásluhou velmi aktivního Občanského sdru?ení Vítkův Hrádek.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Boj o českou ?kolu v Rudolfově 1882 - 1929
Vydáno dne 15. 07. 2005 (2125 přečtení)

Mě??anská ?kola v Rudolfově (pokračování)

Potřeba zřízení mě??anské ?koly v Rudolfově byla patrná ji? od roku 1919, kdy do?lo k přesunu ?áků německé obecné ?koly na českou. Při takových početních stavech dětí jako byly na počátku 20 let, se jevilo zřízení vy??ího ?kolního stupně jako jasná věc. Proto nezarazí, ?e se ji? 16. března 1920 konala u okresního ?kolního úřadu v Českých Budějovicích porada o mo?nosti zřídit v Rudolfově mě??anskou ?kolu. Celé jednání v?ak bylo odlo?eno kvůli zoufalému nedostatku finančních prostředků. My?lenka přesto zůstala. Ale děti, které ukončily docházku v obecné ?kole musely dále docházet do Českých Budějovic nebo do Li?ova za dal?ím vzděláním.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 9 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* LOCUS PERENNIS
Vydáno dne 28. 05. 2005 (6403 přečtení)

Řada lidí má nevýrazné povědomí o tzv. Věčném místě. Tato lokalita se nachází v západní části katastru města Li?ova, v blízkosti odpočívadel při silnici na Třeboň. Na mýtině v lese se nachází pomník v podobě obelisku s latinským nápisem: LOCUS PERENNIS diligentisimae cumlibella librationis quas estin Austria st Hungaria confecta cum mensura graduum meridionalium et parallerorum quam Europeam vocant ersetum. MDCCCLXXXIX, volně v překladu: Stálé místo velmi pečlivého nivelačního měření, které bylo uskutečněno v Rakousku a Uhrách, s určením délek poledníkových a rovnobě?níkových stupňů, které nazývají evropským. Jedná se o jednu z nejvýznamněj?ích technických památek regionu s celostátním a celoevropským významem. O co se tedy vlastně jedná si povíme dále

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* HORNICKÉ SLAVNOSTI 4.6.2005
Vydáno dne 24. 05. 2005 (1956 přečtení)

BUĎTE POZDRAVENI KDO? PŘICHÁZÍTE.

Vá?ení příbuzní, známí i neznámí, poutníci i Vy usedlí, čilí i unavení, kamarádi a přátelé. Pojďte s námi posedět, trochu milého slova vyposlechnout, dobrou muzikou nechat se ukolébat, jarmarkem pokorzovat, nějaký ten gro?ík do oběhu pustit, dobrého moku popít i tělo své nasytit. Rok uběhl jako voda, ledacos se změnilo, ale den pro město slavný zůstává. Připravili jsme pro Vás odpočinkový den naplněný v?ím tím, co se Vám bude jistě líbit, co uspokojí Va?i du?i. Po?těstí-li se Vám potkat zde osobu historicky známou, tak vězte, ?e její du?e se pro tento slavný den převtělila do pomíjivých tělesných schránek na?ich herců, pomocníků, ba i do těch co se jenom lehounce otřeli o ?ití na?eho města, aby zde spolu s námi pro?ili znovu okam?iky své dávno za?lé slávy. Buďte tedy vítáni, poho?tění je připraveno a struny naladěny. Město Rudolfovo Vás vítá, bavte se, u?ívejte co program nabízí, tedy vítejte.

ZDAŘ BŮH

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Madona z Rudolfova
Vydáno dne 25. 04. 2005 (3851 přečtení)

Bočnímu oltáři Panny Marie ve farním kostele sv. Víta v Rudolfově patří gotická socha Madony s Je?í?kem, jedna z nejstar?ích v Čechách. Sochu věnovali do Rudolfova r. 1698 budějovičtí kapucíni s oltářem Panny Marie Pasovské (který se v?ak do dne?ních dnů nedochoval). Je vyřezána z jedlového dřeva a má vý?ku 141 cm. Dřevořezba některými odborníky (Rulí?ek) datována do let poslední vlády Přemysla Ot. II (1270-80), jiní ji v?ak datují a? do počátku 14. stol.(Kutal) nebo do doby kolem roku 1340 (Denkstein). Původně snad patřila dominikánskému klá?teru v Českých Budějovicích.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Rudolfov - Veska. Kaple Nejsvětěj?í Trojice na Vesce


Vydáno dne 22. 04. 2005 (3868 přečtení)

Dříve samostatná víska s názvem Vesce, Ves nebo Véska, či německy Wes am Berg, je dnes místní částí města Rudolfova u Českých Budějovic. Místní obyvatelé ji nazývají Veska, ačkoliv na mapách a v lexikonech je uváděna jako ?Vesce?. Vznikla pravděpodobně ji? ve 14. stol. v zalesněných kopcích, tvořících předěl mezi budějovickou pánví a třeboňskou kotlinou. K roku 1380 je v osadě Ves uváděno pět dvorů. K r. 1385 se objevuje první zmínka o otevření stříbrného dolu u Vesky s názvem ?Monstrance?, jeho? provoz v?ak netrval dlouho. R. 1841 je zde uváděno ve 14 domech 70 obyvatel, r. 1900 zde v 17 domech ?ilo 109 obyvatel (z toho 68 české národnosti a 41 národnosti německé). Podle statistického lexikou obcí z r. 1928 tu bylo ji? 26 domů a národnostně se drtivá vět?ina obyvatel přihlásila k české národnosti (z celkového počtu 188 se 179 pova?ovalo za Čechy). Dle nábo?enského vyznání se 75% obyvatel hlásilo k římskokatolické církvi, 18,6 % přestoupilo po vzniku československé republiky k nově zalo?ené tzv. československé církvi. Osada Veska měla svůj osadní úřad a svého starostu (s přeru?ením za okupace r. 1941) a? do r. 1955, kdy byla sloučena s Rudolfovem. Mezi starosty se tu vyskytovala jména Reis, Mauer, Vondrá?ek, Keřka, Suchý, v zastupitelstvu jména Ambro?, Borovka, Hochmann, Hofhansl, Luk?, Ma?ek, Mrkáček, Zike? a dal?í.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

* Boj o českou ?kolu v Rudolfově 1882 - 1929
Vydáno dne 12. 04. 2005 (2600 přečtení)

Česká ?kola v "Nové době"

Na začátku ?kolního roku 1919 - 1920 se na českou ?kolu přihlásil zatím nejvy??í počet ?áků v její dosavadní historii - 469. Obsazení tříd vypadalo takto:

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

index | 8-14 | předchozí | následující | Celkem 18 článků

  Informacekulatý roh
Vítejte na stránkách časopisu Patriot v nové úpravě.

  Anketakulatý roh
Internetovou verzi časopisu Rudolfovský Patriot čtete převá?ně z kraje

-Jihočeský kraj
1938 (1938 hl.)
-Středočeský kraj
1576 (1576 hl.)
-Západočeský kraj
1534 (1534 hl.)
-Zlínský kraj
1530 (1530 hl.)
-Jihomoravský kraj
1507 (1507 hl.)
-Vysočina kraj
1498 (1498 hl.)
-jiný kraj
1349 (1349 hl.)

Celkem hlasovalo: 10932


Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.